ESF-dashboard CBS online

Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het ESF-dashboard. Het dashboard bevat informatie over de deelnemers die met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds zijn bereikt en de resultaten die daarmee behaald zijn. Het CBS berekende de resultaten op basis van de deelnemersgegevens uit de BSN rapportages. Deze zijn ingediend na afloop van de projectperiode en na afloop van de controle op de gegevens door Uitvoering Van Beleid. Het dashboard is voor iedereen beschikbaar op de site van het CBS en via de website van Uitvoering Van Beleid.

Voor de arbeidsmarktregio’s is dit een unieke kans om de resultaten te bekijken aan de hand van een groot aantal verschillende indicatoren, die arbeidsmarktregio’s veelal niet tot hun beschikking hebben. Het dashboard geeft de resultaten weer in tabelvorm en in een grafische weergave.

Let op: Vanwege de uiteenlopende aard van de projecten die worden gefinancierd met ESF, kunnen, op basis van de informatie in het dashboard, de resultaten van de verschillende projecten niet met elkaar vergeleken worden. Ook kunnen er op basis van de resultaten van de ESF-projecten geen conclusies getrokken worden over de totale inspanningen op het gebied van re-integratie en participatie in een Arbeidsmarktregio.

Naar het ESF-dashboard