Een nieuwe naam voor Agentschap SZW

Agentschap SZW heet per 1 januari 2018 Uitvoering Van Beleid; onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Binnen dit departement zijn alle onderdelen gericht op dienstverlening en uitvoeringsondersteuning aan derden, organisatorisch bij elkaar ondergebracht.

De komende tijd werkt de naamsverandering door in al onze communicatie-uitingen (website, Facebookpagina, Twitteraccount en YouTubeKanaal).

Op documenten en formulieren vóór 1 januari 2018 is het (voormalige) Agentschap SZW de afzender.

Gewijzigde e-mailadressen
Zoekt u contact met Uitvoering Van Beleid, gebruikt u bij voorkeur het contactformulier.

Een aantal (regeling) specifieke e-mailadressen is inmiddels gewijzigd. Mail gericht aan adressen eindigend op @agentschapszw.nl komen niet meer aan en worden ook niet doorgestuurd.
 

Was Wordt
redactie@agentschapszw.nl redactieUVB@minszw.nl
EGF@agentschapszw.nl EGF@minszw.nl
ESF@agentschapszw.nl ESF@minszw.nl
duurzameinzetbaarheid@agentschapszw.nl duurzameinzetbaarheidUVB@minszw.nl
dwsra@agentschapszw.nl dwsraUVB@minszw.nl
kinderopvang@agentschapszw.nl kinderopvangUVB@minszw.nl
klachtenmeldpunt@agentschapszw.nl klachtenmeldpuntUVB@minszw.nl