Informatie over verdere procedure aanvragen AMIF tijdvak 2017

Van 1 maart 2017, 09.00 uur tot 28 april 2017, 17.00 uur was het aanvraagtijdvak AMIF 2017 geopend.

Het Agentschap SZW heeft de aanvragen beoordeeld op volledigheid en inhoud. Daarna toetst en rangschikt het selectie comité de aanvragen met behulp van het puntenstelsel in bijlage I van de Subsidieregeling.

Rekening houdend met het subsidieplafond en de rangschikking wordt de subsidie voor de aanvragen verleend dan wel afgewezen. Het Agentschap SZW is hiermee bezig en doet daarom geen tussentijdse mededelingen. 

Aanvragers kunnen de beschikking met het uiteindelijke besluit medio september 2017 verwachten.

Zodra de subsidieaanvraag is gehonoreerd, worden de aanvragers uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst op 19 oktober 2017. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanvragers belangrijke uitvoeringsaspecten toegelicht. In september wordt de uitnodiging voor deze bijeenkomst verzonden.

Meer informatie over de regeling en uitvoering is te vinden op deze website. Bij vragen kan contact worden opgenomen met het Agentschap SZW via Postbus AMIF  of 070 - 315 21 93.