ESF Simplification Thematic Network

Op 8 en 9 juni heeft het Agentschap de 6e bijeenkomst georganiseerd van het Europese netwerk over kostenvereenvoudiging. Dit is een netwerk van nu 23 lidstaten waarin gesproken wordt over kostenvereenvoudiging. Nederland heeft reeds een voorstel goedgekeurd gekregen. Voor DJI gaan we volgende jaar de einddeclaratie afrekenen met behulp van een prijs per dag per deelnemer. In deze prijsberekening zijn dus alle kosten meegenomen. Dit zal veel administratie schelen voor DJI en veel minder uren voor controles voor het AG en de ADR. Daarnaast heeft Nederland een voorstel gedaan om ook het afrekenen van de kosten voor technische bijstand veel simpeler te laten verlopen. Dit voorstel is reeds goedgekeurd door de EC en wacht nog op accorderen van de Raad en parlement.

Het belangrijkste thema in deze bijeenkomst was de relatie tussen de management autoriteit en de audit autoriteit. In Nederland is er een succesvolle samenwerking met de AA. Dit is in de meeste Europese lidstaten niet het geval. Daarnaast is er ook gesproken over voorstellen voor kostenvereenvoudiging op Europees niveau. Waar alle landen dus gebruik van kunnen maken. Een van de voorstellen waar nu aan gewerkt wordt is de standaard prijs voor de trajectbegeleiding van een uitkeringsgerechtigde.

Mocht je veel meer willen weten over kostenvereenvoudiging dan kan je terecht bij Gerard Slotema.