Staatssecretaris Klijnsma verhoogt subsidiebudget Duurzame Inzetbaarheid

Dit jaar zijn er ruim 3.100 subsidieaanvragen binnengekomen voor het thema Duurzame Inzetbaarheid , samen goed voor ruim 30 miljoen euro. Voor het aanvraagtijdvak, dat van half oktober tot half november werd opengesteld, was maximaal €22.000.000,- beschikbaar. De staatssecretaris heeft vanwege de grote belangstelling besloten het subsidiebudget te verhogen om alle aanvragen te kunnen behandelen.

Het Agentschap SZW is nu volop bezig met de verwerking van deze subsidieaanvragen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is een maximale hoogte van € 10.000,- subsidie vastgelegd in de subsidieregeling.

Langer en productief aan het werk

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. De eerste aanvraagronde op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid vond in 2014 plaats. Toen werden ruim 2.000 aanvragen van bedrijven en (overheids)instellingen gehonoreerd met een corresponderend subsidiebedrag van 19,7 miljoen euro. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.