Uitvoering Tegemoetkoming Adoptiekosten naar ministerie van VenJ

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Regeling Tegemoetkoming Adoptiekosten niet meer door het Agentschap SZW uitgevoerd, maar door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het is per 1 januari niet meer mogelijk om de Tegemoetkoming Adoptiekosten bij het Agentschap SZW aan te vragen via het subsidieportaal van het Agentschap SZW.

Adoptiefouders kunnen vanaf deze datum meer informatie verkrijgen en een aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de kosten downloaden op de website van de rijksoverheid. Zie rechts, onder Externe links. Meer informatie: 070 - 3706252 alleen op werkdagen van 10.00 -12.30 uur.

Volledig ingevulde aanvraagformulieren kunnen vanaf 1 januari 2015 worden gezonden naar:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.a.v. de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
Postbus 20301
2500 EH Den Haag