ESF Actie E: €52 miljoen extra voor sociale innovatie

Staatssecretaris De Krom stelt 52 miljoen euro extra beschikbaar voor sociale innovatie. Dit heeft de staatssecretaris 7 december bekend gemaakt tijdens het symposium ‘Jong geleerd, oud gedaan’ van Boaborea, de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven.

Het subsidiebudget voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven is fors opgehoogd. In plaats van € 25,2 miljoen is nu ruim € 77 miljoen beschikbaar gesteld. De ophoging kon plaatsvinden door overheveling van niet benutte ESF-middelen. Hierdoor kan het Agentschap SZW in beginsel alle ontvangen aanvragen, die aan de eisen voldoen, honoreren. De uitslag van de eerder uitgevoerde loting is dus niet langer van belang.

Het Agentschap SZW zal nu in plaats van 1400 aanvragen 4288 aanvragen in behandeling nemen. Dit heeft tot gevolg dat de termijn waarbinnen werkgevers horen of hun aanvraag wordt gehonoreerd, is verlengd met tien weken. Het Agentschap SZW streeft er naar om uiterlijk 24 februari 2012 alle beschikkingen voor alle subsidieaanvragen te hebben verstuurd.

Zodra de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt de link naar de wijziging op deze pagina opgenomen.