Loting ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven

De belangstelling voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven is groot. Het Agentschap SZW heeft 4526 aanvragen ontvangen voor een bedrag van € 81,468 miljoen.

Voor deze subsidie is € 25,2 miljoen beschikbaar. Dit betekent dat loting de volgorde van behandeling van de subsidieaanvragen bepaalt. De loting wordt uitgevoerd door een notaris en uiterlijk dinsdag 1 november 2011 gepubliceerd op deze website.

Na loting vindt de beoordeling van de aanvragen plaats. Het Agentschap streeft er naar om uiterlijk 16 december 2011 de beschikkingen voor deze projecten te versturen.