Tweede Kamer voor tegemoetkoming adoptiekosten

De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd adoptieouders 3.700 euro tegemoetkoming te geven in kosten voor adoptie.

De Tweede Kamer heeft 31 mei 2011 het wetsvoorstel tegemoetkoming adoptiekosten aangenomen en ingediend bij de Eerste Kamer ter behandeling. Na goedkeuring door de Eerste Kamer wordt de wet geplaatst in het Staatsblad. Als de nieuwe regeling in werking treedt, kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 een tegemoetkoming worden verkregen in de adoptiekosten.