Tegemoetkoming adoptiekosten nog niet in 2011

Het wetgevingstraject voor de totstandkoming van de regeling tegemoetkoming in de adoptiekosten duurt langer dan voorzien. Hierdoor zal de regeling nog niet in 2011 in werking kunnen treden.

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Zodra de Tweede Kamer instemt, zal ook de Eerste Kamer over het voorstel moeten beslissen. Na goedkeuring wordt de wet geplaatst in het Staatsblad. Als de nieuwe regeling in werking treedt, kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 een tegemoetkoming in de adoptiekosten worden aangevraagd.

De voorgestelde regeling vervangt de aftrekmogelijkheid van buitengewone uitgaven in verband met adoptie die per 1 januari 2009 verviel. In het voorstel staat dat adoptieouders die een buitenlands kind hebben geadopteerd, onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten krijgen. De tegemoetkoming wordt eenmalig uitgekeerd en is een vast bedrag van € 3.700,-.