Adviseurslijst veilig werken door gedragsverandering

Om uw keuze te vereenvoudigen in de selectie van een adviseur voor de tijdelijke stimuleringsregeling veilig werken door gedragsverandering, is op de website SamenVeiligWerken.nl een adviseurslijst gepubliceerd.

De lijst bevat gegevens van adviseurs die hebben aangegeven advies te kunnen geven in het kader van de stimuleringsregeling. Daarnaast zorgt de lijst voor transparantie in het aanbod van adviseurs: het wordt u mogelijk gemaakt de juiste adviseur bij de juiste probleem- of vraagstelling te selecteren en een vergelijking in prijs en kwaliteit te maken. Het staat u uiteraard vrij een adviseur te kiezen die niet vermeld staat op de lijst, mits deze voldoet aan de criteria als vermeld in de Tijdelijke stimuleringsregeling.