Geen nieuwe mogelijkheid tot verlenging ESF-projecten 2014 – 2020

ESF-projecten hebben bij de uitvoering last gehad van Corona en de beperkende maatregelen. In 2020 is daarom de projectperiode van de nog lopende projecten 2 keer verlengd met telkens 6 maanden. De lopende projecten worden niet opnieuw verlengd. De einddatum van de projecten wijzigt dus niet meer.

Onlangs is besloten dat er niet opnieuw een verlengingsmogelijkheid van projecten binnen het huidige ESF-programma komt. Daarvoor zijn twee redenen: de planning van het complexe afsluitingsproces ESF 2014 – 2020 en de beschikbaarheid van andere Europese middelen ter bestrijding van de gevolgen van de Corona-crisis

Verlenging past niet binnen het proces van afsluiting
De voorbereidingen op de afsluiting van de huidige ESF-programmaperiode starten op korte termijn. De afsluiting is een intensief proces waarbij meerdere partijen, intern en extern, een rol hebben. Het is belangrijk dat we het programma op tijd kunnen afsluiten en indienen bij de Europese Commissie. Een verdere verlenging kan een tijdige indiening in gevaar brengen, omdat de eindafrekening van projecten daarmee ook later zou worden ingediend.

Andere Europese middelen beschikbaar
De Europese Commissie heeft een omvangrijk herstelpakket beschikbaar gesteld voor herstel van de economie. Op dit moment zijn vanuit het herstelpakket aanvraagtijdvakken opengesteld voor gemeentelijke projecten en voor projecten vanuit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Naar verwachting wordt in het 3e kwartaal van 2021 een aanvraagtijdvak opengesteld voor fondsen en samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van projecten gericht op kwetsbare werkenden. De inhoudelijke invulling van dit tijdvak vindt momenteel plaats, in overleg met de sociale partners. Daarnaast is een extra tijdvak voorzien gericht op de doelgroep van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over de gevolgen voor uw project? In dat geval kunt u deze stellen aan uw ESF-contactpersoon bij Uitvoering Van Beleid.

Voor nadere informatie over de beschikbaarheid en voorwaarden van deze middelen verwijzen wij u naar eerdere publicaties van nieuwsberichten omtrent dit onderwerp op onze website:

Nieuwsbericht: extra Europees geld om crisis te bestrijden

Nieuwsbericht: over | REACT-EU (ESF-2014-2020)