Nieuwsbrief Ontwikkeladvies 45-plussers December 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over het ontwikkeladvies voor 45-plussers.

Het budget voor het Ontwikkeladvies is bijna op

Steeds meer werkenden van 45 jaar en ouder hebben de ook afgelopen maanden de weg naar het Ontwikkeladvies weten te vinden. In de nieuwsbrief van augustus jl. schreven we: "voorlopig is er voldoende budget voor nog een heleboel declaraties". Zoals bekend kent de regeling een subsidieplafond en is er budget voor 25.000 declaraties. Als die ingediend zijn, is het geld op en kunnen resterende declaraties niet meer gehonoreerd worden.

Inmiddels is dat plafond bijna bereikt. Gezien het aantal registraties (op dit moment ruim 27.000) verwachten we dat het aantal declaraties de 25.000 zal overschrijden. Voor het ministerie was dat reden om via verschillende kanalen alle loopbaanadviseurs te adviseren geen nieuwe trajecten te starten, maar lopende trajecten af te ronden en oude declaraties snel in te dienen. Deze boodschap is geplaatst op de websites van UvB en van Regioplan, op de site van www.hoewerktnederland.nl en ook is iedereen die een traject geregistreerd heeft inmiddels rechtstreeks per mail geïnformeerd.

Stand van zaken subsidieplafond

De stand van zaken rondom het subsidieplafond kunt u checken op de website (https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/stand-van-zaken-subsidieplafond ). De subsidieregeling eindigt op 10 januari 2020; dan moet het traject zijn afgerond en moet uw declaratie binnen zijn.

Waarom zijn er meer registraties uitgegeven dan er declaraties mogelijk zijn?

Niet iedere registratie leidt ook tot een declaratie. Soms gaat het traject alsnog niet door, of haakt de deelnemer tussentijds af. Een registratie geeft daarom géén garantie op een declaratie. Alle declaraties worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Evaluatie

De Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers maakt deel uit van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers. Dat actieplan - en dus ook de regeling Ontwikkeladvies - wordt geëvalueerd. De evaluatie is, naar verwachting, in de eerste helft van 2020 klaar.

Vragen?

Vragen, opmerkingen, etc., kunt u nog steeds kwijt via onze mailbox: Ontwikkeladvies45plus@minszw.nl