Grafische industrie vergroot duurzame inzetbaarheid door financiële adviesgesprekken

Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans groter dat zij werkzaam blijven binnen jouw sector én kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. Daarom gaan steeds meer sectoren en bedrijven actief aan de slag met maatregelen die mensen gezond houden en hun werkplezier vergroten.

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de financiële adviesgesprekken in de sector Grafimedia, waar bedrijven als drukkerijen, copyshops, vakfotografen en verpakkingsbedrijven onder vallen. Het verzuim in de sector is hoog. Dat heeft verschillende oorzaken, maar financiële problemen spelen er vaak een grote rol in. Eén manier om de geldzorgen te verlichten is het aanbieden van adviesgesprekken met externe adviseurs. Dit helpt voorkomen dat werknemers uiteindelijk uitvallen, zegt Richard Leloux, projectleider en directeur A&O-fonds Grafimediabranche.

"Verzuim kan vele oorzaken hebben. Zorgen over geld worden vaak genoemd."

Wat was voor jullie organisatie de aanleiding om te starten met deze activiteit?

“We hebben al sinds 2018 een programma rondom Duurzame inzetbaarheid, waarvoor we subsidie krijgen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna hebben we ons ook aangemeld voor de MDIEU-regeling.  

Financiële adviesgesprekken waren al onderdeel van onze activiteiten. Maar deze waren vooral gericht op de Regeling Vervroegd Uittreden en bedoeld voor de groep die wilde weten hoe je eerder stoppen financieel gezien het beste aanpakt. We bereikten er dus een beperkt aantal mensen mee. Die groep willen we nu gaan uitbreiden. 

De verzuimcijfers zijn hoog in onze branche, hoger dan in diverse andere sectoren. We zijn bij veel bedrijven langs geweest om over het ziekteverzuim te praten. Ze noemden geldzorgen vaak als een van de grote oorzaken. Een probleem dat door de inflatie natuurlijk steeds meer mensen treft. Daarom willen we werknemers die financiële druk ervaren, ook financiële adviesgesprekken gaan aanbieden om hun zorgen te verlichten.” 

"Door in te zetten op vitaliteit en verlaging van het ziekteverzuim, kunnen bedrijven eenvoudig duizenden euro’s besparen."

Hoe helpt de subsidie van MDIEU hierbij?

“We hadden al invulling gegeven aan de financiële adviesgesprekken, met behulp van de MDIEU-subsidie. Als we in september nieuwe subsidie mogen ontvangen, kunnen we de adviesbureaus blijven inschakelen. Het mooie van het gesubsidieerde programma is dat er maatwerk mogelijk is. Misschien heeft een bedrijf alleen een workshop nodig, of gaan er individuele gesprekken plaatsvinden met medewerkers. Dat kan allemaal. 

En het mooie aan het kunnen inhuren van een extern adviesbureau is dat het een drempel wegneemt om over geldzorgen te praten. Voor veel werknemers is het toch lastig om zoiets aan te kaarten. De adviseurs zijn een neutrale partij, die werknemers makkelijker in vertrouwen nemen.”

Welke resultaten hebben de financiële adviesgesprekken tot nu toe opgeleverd?

“Verzuim kan heel veel redenen hebben. Een tekort aan waardering, zware mantelzorgtaken, hoge werkdruk, drukke ploegendienst, slecht eetpatroon. Voor al die onderwerpen hebben we interventies opgetuigd met behulp van de subsidie. We doen dus niet alleen actief wat aan de geldzorgen van mensen. Een medewerker heeft bijvoorbeeld met hulp van zijn werkgever zijn eetpatroon aan kunnen pakken en gaf aan zich veel fitter te voelen. Dat zijn ook mooie resultaten. 

We gaan nu nog meer inzetten op het aanpakken van het ziekteverzuim. Gelukkig merken we dat de kleinere mkb’ers ook wakker schieten en eraan willen werken. Bedrijven staan inmiddels in de rij. Ze hebben er echt profijt van en hebben het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid volledig omarmd.”

Hoe krijg je bedrijven uiteindelijk mee?

“Werkgevers meekrijgen die sceptisch zijn, lukt door ervaringsverhalen te delen. Dat doen we uitgebreid op onze website. Deelnemers zijn je beste ambassadeurs. Wat ook helpt: werkgevers hebben vaak geen idee wat verzuim kost per persoon. Door in te zetten op vitaliteit en verlaging van het ziekteverzuim, kunnen bedrijven eenvoudig duizenden euro’s besparen. Als je dat vertelt aan werkgevers, wordt het ineens interessant om mee te doen.” 

“Een subsidieaanvraag kan een hoop werk zijn, zeker op het gebied van verantwoording. Het is lastig, maar niet te moeilijk en je krijgt er veel voor terug. Je kunt echt het verschil maken in je sector."

Heb je nog tips voor andere sectoren of bedrijven die ook subsidie willen aanvragen?

“Een subsidieaanvraag kan een hoop werk zijn, zeker op het gebied van verantwoording. Het is lastig, maar niet te moeilijk en je krijgt er veel voor terug. Je kunt echt het verschil maken in je sector. Maar dan moet je wel beginnen. Het heeft geen zin om eindeloos lang onderzoek te blijven doen. Op een gegeven moment moet je gaan handelen. Sommigen zijn nog niet eens begonnen met hun analyse, laat staan met de aanvraag voor september. Daar moet je nu echt wel aan gaan beginnen.  

Wat wel helpt is dat wij inmiddels weten hoe de sector in elkaar zit, daar kunnen we op anticiperen. Dus zorg ervoor dat je die kennis in huis hebt en blijf ook bijsturen. Wij hebben elke vier weken overleg. Dat is echt een vereiste om zo’n programma goed te laten werken. Ontzorg werkgevers ook zo goed mogelijk en bied voldoende ondersteuning. Zo krijg je ook zoveel mogelijk mensen mee.”