RVU in de praktijk - Tips van de mobiliteitsbranche

Als mensen gezond en gemotiveerd zijn, is de kans groter dat zij werkzaam blijven in uw sector én kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. Steeds meer sectoren nemen maatregelen om mensen gezond te houden en het werkplezier te vergroten. 

Zo ook de mobiliteitsbranche. De vaak fysiek zware werkzaamheden maken dat medewerkers het werk niet altijd tot het einde van hun loopbaan goed volhouden. Adjunct‐directeur Arnoud Koedijk van OOMT (Opleidings‐ en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf) vertelt hoe de sector de duurzame inzetbaarheid met verschillende activiteiten verbetert en werknemers de (Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) aanbiedt.

Wat was voor uw organisatie de aanleiding deze activiteiten te starten?

"Veel kleine mkb’s in onze sector zijn gefocust op het dagelijkse werk. Dat is logisch, de agenda en het klantcontact zijn leidend. Alleen wil je dat werkgevers ook investeren in hun mensen, dat ze zien waar iemand over vijf jaar staat. We wilden als organisatie duurzame inzetbaarheid op de persoon inrichten. Het idee ontstond om loopbaancoaches in te zetten om werknemers meer regie te geven over hun eigen loopbaan. Dat geeft meer werkgeluk en helpt uitval voorkomen. Deze activiteit konden we laten doorlopen met de MDIEU‐subsidie.

Ook gaf het ons de mogelijkheid goed werkgeverschap te stimuleren. We helpen werkgevers bij het inrichten van hun rol, door de mogelijkheid om adviseurs in te schakelen.”

"Veel kleine mkb’s in onze sector zijn gefocust op het dagelijkse werk."

Waarom biedt u ook de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) aan?

"Veel medewerkers in deze sector zijn op jonge leeftijd, vaak als 16‐ of 17‐jarige leerstudent begonnen. De vijftigers van nu hebben er al meer dan 30 werkjaren op zitten. Veel van hen houden het, vaak fysiek zware werk, niet tot het einde van hun loopbaan vol. Daarom is eerder uittreden een optie. Niemand is gebaat bij uitval. Het kost de werkgever veel geld en het is voor een werknemer niet leuk om op zo’n manier te móeten stoppen.

Veel werknemers denken vanuit loyaliteit liever niet na over een andere, minder belastende baan, mede door het personeelstekort. Als een collega bij een autobedrijf ziek is, dan zeg je niet tegen een klant dat zijn auto niet om 17.00 uur klaar is. Oudere collega’s voor wie het werk eigenlijk te zwaar is, zeggen dan: ‘Ik spring wel even bij.”  

Welke resultaten heeft de RVU al opgeleverd?

"We hebben al 600 mensen kunnen helpen met de RVU. Maar we willen dat loket wel open kunnen houden. Daarom vragen we in september nog een keer subsidie aan. Veel werkgevers en werknemers zijn er ontzettend blij mee. Onder de groep die we helpen zijn veel werknemers die het fysiek gezien echt nodig hebben om eerder uit te treden. Ons vermoeden is dat de RVU heeft bijgedragen aan een afname van het aantal WIA‐aanvragen."  

"Niemand is gebaat bij uitval. Het kost de werkgever veel geld en het is voor een werknemer niet leuk om op zo’n manier te móeten stoppen."

Hoe zorgt u ervoor dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de regeling?

"We hebben zo’n 5000 mensen die in aanmerking zouden komen voor de RVU een brief gestuurd. Maar het geeft geen volledig bereik. We hopen uiteindelijk dat ruim 20% van de doelgroep gebruik gaat maken van de RVU."

Op welke blijvende effecten hoopt u als sector?

"We hopen dat bedrijven aan duurzame inzetbaarheid blijven werken, ook als de subsidie stopt. We zoeken als sector creatieve oplossingen, zoals de samenwerking met het onderwijs. Onze mensen kunnen op mbo’s en middelbare scholen lesgeven in techniek. Dat is voor hen fysiek minder zwaar, én we dragen bij aan het oplossen van het lerarentekort. Een win‐winsituatie.”  

Onze mensen kunnen op mbo’s en middelbare scholen lesgeven in techniek. Een win‐winsituatie.”  

Heeft u nog tips voor andere sectoren of bedrijven die subsidie willen aanvragen?

  • Administratief is het een hele kluif om de RVU goed voor elkaar te krijgen. Laat je daarin ondersteunen, ook door je accountant. En win advies in bij partijen die eerder met dit bijltje hebben gehakt. Onze deur staat altijd open. We hebben flink wat ervaring opgedaan.
  • De financiële kant is overzichtelijk. U geeft iemand maximaal 36 maanden lang een vast bedrag uitkering. Bouw ruimte in voor de indexatiekosten. Wij halen elk kwartaal premie op bij bedrijven via de bedrijfstakheffing. Houd er in uw cashflow rekening mee, dat u het geld al eerder nodig hebt, dan u het ontvangt. Mensen moeten hun geld op tijd krijgen.
  • Bij cashflowproblemen treft u een regeling met uw bank. Maar bouw ook altijd een stop and go‐regelement in, voor het geval u genoodzaakt bent de regeling stop te zetten. Ons RVU‐systeem geeft een seintje als het hard gaat met de aanvragen.
  • We bieden werknemers de mogelijkheid financieel advies in te winnen bij een externe adviseur. Veel deelnemers willen weten wat het betekent voor de loonheffing of hun pensioenpotje. Mensen moeten een weloverwogen keuze kunnen maken.