Inclusieve re-integratie: Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (ESF 2014-2020: magazine en livestream

Op maandag 15 november 2021 organiseerde Uitvoering Van Beleid (UVB) de slotbijeenkomst Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND). Naar aanleiding van hiervan verscheen een digitaal magazine. Ook is de livestream van het evenement terug te kijken.

Afbeelding van het digitale magazine gewijd aan ESF Gelijke Kansen en Non-Discriminatie
Beeld: ©SZW/DSU/UVB
Openingspagina van het digitale magazine Inclusieve re-integratie Gelijke Kansen en Non-Discriminatie

Gelijke kansen en voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt is een thema van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020).

De organisatie van het evenement kijkt terug op een inspirerende bijeenkomst. Deze bijeenkomst is tot november 2022 terug te zien via: https://webinar.heuvelmanlive.stream/gknd
In het digitale magazine vind je onder meer de hoogtepunten van de bijeenkomst terug.

Magazine on the spot
Wat is er nodig om meer aandacht te krijgen voor Gelijke Kansen en Non-Discriminatie (GKND) op de arbeidsmarkt? De afgelopen periode is daar, met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF), hard aan gewerkt. In een digitaal magazine dat de organisatie liet maken, blikt zij daarop terug en vooruit: https://magazine-on-the-spot.nl/esf-gknd/

De organisatie van dit event was een co-creatie van Uitvoering Van Beleid (UVB), onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU), de directie Participatie & Decentrale Voorzieningen (PDV) en het Evenementenbureau van SZW.