Evaluatierapport ESF Actieve Inclusie 5e verdiepend onderzoek (2020) Regioplan gepubliceerd

In het kader van de evaluatie van ESF 2014-2020 heeft Uitvoering Van Beleid Regioplan en Bureau Bartels de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de effectiviteit en ‘het verhaal achter de cijfers’ van ESF Actieve Inclusie.

Dit evaluatierapport beschrijft het vijfde verdiepende onderzoek over 2019 van het ESF-thema Actieve Inclusie. De jaarlijkse verdiepingsonderzoeken richten zich met name op de effectiviteit van ESF Actieve Inclusie en ‘het verhaal achter de cijfers’.

In dit vijfde onderzoek worden enkele onderwerpen onder de loep genomen: de ondersteuning die gemeenten aan kwetsbare groepen bieden; de samenwerking tussen gemeenten en vso/pro-scholen ten behoeve van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren; de deelnemerskenmerken en resultaten van de vso/pro- en JenV-projecten.

Volg de link naar het evaluatierapport.