De Europese Commissie vraagt uw mening over ESF Sociale inclusie

De Europese Commissie wil graag weten wat de burgers en belanghebbenden vinden van de acties die de EU sinds 2014 heeft uitgevoerd om Sociale inclusie te bevorderen en armoede en discriminatie te bestrijden.

Deze activiteiten werden uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds. De verzamelde informatie wordt gebruikt om te beoordelen wat er in de periode 2014-2018 is bereikt. Dankzij deze informatie zal de Commissie in de toekomst ook doeltreffender en gerichter steun kunnen verlenen.

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de online vragenlijst in te vullen. Ga hiervoor naar de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_nl