Rapport verdiepend onderzoek ESF Actieve Inclusie

Het verdiepend onderzoek naar ESF Actieve Inclusie wordt jaarlijks uitgevoerd en volgt de ontwikkeling van de uitvoering van het programma.

Dit jaar staan de resultaten van het eerste tijdvak centraal.  In dit verdiepend onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag in welke mate de uitvoering van de regeling doeltreffend en doelmatig verloopt. Ook is er gekeken wat de toegevoegde waarde van de ESF subsidie voor aanvragers is. Tot slot zijn er een aantal casestudies uitgevoerd, die een beeld geven van ‘het verhaal achter de cijfers’.

Definitief rapport-3e verdiepend onderzoek ESF Actieve Inclusie-1feb2019