Kennisbijeenkomsten ESF 2014-2020

Vanaf september 2015 organiseert Uitvoering Van Beleid kennisbijeenkomsten ESF 2014-2020 voor arbeidsmarktregio's. Hierbij staat het delen van kennis, het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van knelpunten en vragen centraal.

De agenda van de bijeenkomst wordt gezamenlijk opgesteld en het verslag wordt op de website van Uitvoering Van Beleid  geplaatst. Iedere arbeidsmarktregio kan tenminste twee keer per jaar aanwezig zijn bij een kennisbijeenkomst. In een steeds wisselende samenstelling ontmoeten vertegenwoordigers van de arbeidsmarktregio’s en vertegenwoordigers vanuit Uitvoering Van Beleid en bespreken inhoudelijke thema’s en vragen die leven. De verdeling over de bijeenkomsten is willekeurig en verdeeld over de diverse regio’s en accounthouders. De betreffende arbeidsmarktregio’s ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Voor 2018 zijn de volgende bijeenkomsten gepland: 1 maart, 26 april, 21 juni, 13 september, 8 november en 6 december.