Voortgangsbrief ESF 2017

Op 29 januari jl. heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar jaarlijkse Voortgangsbrief ESF aan de Tweede Kamer verzonden.

In de periode 2014 – 2020 heeft Nederland € 510 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te besteden aan het activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het ondersteunen van arbeidsorganisaties bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Met nationale middelen wordt ongeveer eenzelfde bedrag geïnvesteerd, wat de totale investering over een periode van 7 jaar ruim € 1 miljard maakt. De uitvoering van het programma ligt op koers, de uitvoering is solide en de instroom van deelnemers is constant.