Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid van start

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 14 november 2016 een nieuw tijdvak open om arbeidsorganisaties te faciliteren hun werkenden langer en gezonder aan het werk te houden. Vanaf dat moment kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro.

 “Het is heel belangrijk dat werkgevers aandacht besteden aan de gezondheid en het werkplezier van hun werknemers en er voor zorgen dat ze niet overbelast raken”, zegt Klijnsma, “gelukkig is hier steeds meer aandacht voor.”

Betrokkenheid medewerkers

Duurzaam inzetbaar zijn werkenden die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk zijn. Bedrijven en organisaties die de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers hoog in het vaandel hebben, hebben vaak een lager ziekteverzuim, een hogere arbeidsproductiviteit en medewerkers die hun werk met plezier uitvoeren. Projecten binnen deze regeling raken medewerkers direct en om die reden wordt in dit tijdvak het belang van de betrokkenheid van medewerkers nog intensiever benadrukt. Na het afronden van het project kunnen medewerkers bij de eindcontrole en evaluatieonderzoeken gevraagd worden naar hun ervaringen. Hierdoor wordt nog zichtbaarder welke impact deze projecten hebben.

€ 13 miljoen beschikbaar

De aanvraagperiode loopt van 14 november, 9 uur tot 25 november 2016, 17 uur. Er is dit aanvraagtijdvak € 13 miljoen beschikbaar. Elk project moet minimaal een omvang hebben van 12 duizend euro aan subsidiabele kosten. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro. De andere helft is voor eigen rekening. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Deze worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidiegelden komen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze subsidieregeling is nu voor de derde keer beschikbaar. Voorbeeldprojecten van eerdere tijdvakken zijn te vinden op de website van het Agentschap SZW.

Aanvraagcriteria

Werkgevers met minimaal twee werknemers kunnen voor de subsidie in aanmerking komen. Uitsluitend de advieskosten van een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen voor subsidie in aanmerking. Projecten mogen maximaal 12 maanden duren.  Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van het Agentschap SZW.