Rectificatie: Geen aanvraagtijdvakken voor ESF Acties A en D

In het nieuwsbericht van 3 oktober 2011 (Geen aanvraagtijdvakken voor ESF Acties A en D), is een alinea weggevallen. Hieronder volgt het volledige nieuwsbericht.

De budgetten voor de ESF Acties A en D zijn nagenoeg uitgeput. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom geen aanvraagtijdvakken meer open voor deze subsidies.

Op basis van de te ontvangen einddeclaraties eind 2011, wordt vastgesteld hoeveel ESF-budget nog resteert. Daarna beslist de staatssecretaris over de besteding van het resterende budget. De reguliere aanvraagtijdvakken voor Actie A (oktober 2011, 2012 en 2013) en voor Actie D (februari 2012 en 2013) zullen in elk geval niet meer worden opengesteld.

De subsidieregeling ESF 2007 – 2013 (herzien) is hiervoor gewijzigd.