Veel aanvragen voor Actie A en Jeugd 2 in tijdvak oktober

Op 29 oktober 2010 sloot het tijdvak voor de acties A en Jeugd 2. In totaal zijn er 59 aanvragen in actie A ingediend voor een totaalbedrag van € 99 miljoen en 21 aanvragen in actie Jeugd 2 voor in totaal € 33 miljoen.

Tijdvak gesloten

Gemeenten en O&O fondsen hadden tot en met 29 oktober 2010 de tijd om subsidie aan te vragen voor de acties A en Jeugd 2. Hoewel de ESF periode nog tot 2013 loopt komt er waarschijnlijk geen nieuw subsidietijdvak in 2011 voor deze acties. Om de economische crisis te bestrijden zijn er de afgelopen jaren ESF-middelen naar voren gehaald. Met als gevolg gevolg dat voor de komende jaren minder geld beschikbaar is.

Ranking

Als er meer geld aangevraagd is dan beschikbaar, wordt er een ranking uitgevoerd. Deze ranking gebeurt op basis van vooraf bepaalde criteria.

In Actie A krijgen gemeenten voorrang bij het verdelen van het budget, het UWV is als tweede aan de beurt en de O&O fondsen als laatste. Voor het budget van € 65 miljoen is in totaal € 99 miljoen aangevraagd. Door de prioritering van het budget hoeft er niet te worden gerankt. De O&O fondsen die een aanvraag hebben ingediend komen door de overvraging van het budget niet in aanmerking voor subsidie.

In Actie Jeugd 2 is in totaal € 33 miljoen aangevraagd, het budget bedraagt € 25 miljoen. Doordat het budget overvraagd is moet er gerankt worden. De uitslag van de ranking is naar verwachting in de loop van december bekend.

Beschikking

Uiterlijk eind januari worden de afwijzigings- en verleningsbeschikkingen van de Acties A en J2 verstuurd.