Tot 30 april 2017 gegevens schadeclaims vakantiedagen aanleveren

Heeft u vanwege te weinig opgebouwde vakantiedagen tijdens ziekte, een verzoek tot schadevergoeding ingediend tot en met 23 november 2016 bij het Agentschap SZW?

Dan heeft u tot 30 april 2017 de tijd om dit verzoek tot schadevergoeding aan te vullen met de vereiste gegevens. Het Agentschap SZW behandelt alle gegevens die voor deze datum zijn ontvangen.

De aanvullende gegevens kunt u verzenden naar: Agentschap SZW, postbus 93249, 2509 AE, Den Haag.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 070-3152360 of mailen naar: RVC@agentschapszw.nl.