Wij willen een subsidieaanvraag voor een sectoranalyse indienen. Hoe gaat dit in zijn werk?

De specifieke voorwaarden voor de aanvraag kunt u terugvinden in artikel 10 lid 2 van de regeling. Daarvoor is het nodig dat er een samenwerkingsverband is gevormd dat in een recentelijk door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst een hoofdaanvrager heeft aangewezen. 

De subsidieaanvraag voor de sectoranalyse kan worden ingediend d.m.v. een elektronisch formulier. Dit formulier kunt u vinden via het subsidieportaal op de website van Uitvoering van Beleid. De hoofdaanvrager zal zich eerst als subsidieaanvrager moeten registreren en daarna kan digitaal subsidie worden aangevraagd.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.