Wat wordt gezien als een samenwerkingsverband?

Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen ten minste één werknemersorganisatie en ten minste één werkgeversorganisatie in een sector. De samenwerking kan worden georganiseerd binnen een sector en binnen of tussen één of meer branches. Andere partijen die zich kunnen aansluiten bij een samenwerkingsverband zijn ondernemingen, O&O-fondsen en A&O-fondsen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra.

De samenwerking wordt vastgelegd in een door alle partijen van het samenwerkingsverband ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Daarin wordt een hoofdaanvrager aangewezen die gemachtigd wordt het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen. Dit kunt u terugvinden in artikel 1 en artikel 7 van de regeling. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst is beschikbaar op de website van Uitvoering van Beleid.

Als nieuwe partijen zich op een later moment aansluiten bij het samenwerkingsverband, wordt geadviseerd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op te stellen, of te werken met een addendum.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.