Wat is een sector, is het benoemen van de SBI code voldoende?

Samenwerkingsverbanden bakenen de sector die zij vertegenwoordigen af en maken een beschrijving hiervan. Dat kan dus ook een clustering zijn van sectoren, die een bepaalde logische samenhang hebben.

Uitgangspunt is de eigen beschrijving van het samenwerkingsverband. Daarnaast wordt u gevraagd bij de subsidieaanvraag op het elektronisch formulier aan te vinken bij welke hoofdcategorie(ën) u als sector hoort volgens de standaard indeling van het CBS, de zogenaamde SBI code. Bij de subsidieregeling vindt u de bijlage met de sectorindeling.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.