Op welke momenten kan een subsidieaanvraag voor een sectoranalyse worden ingediend?

Het volgende aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen voor sectoranalyses wordt geopend in april 2023.  Een sector of branche kan onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden in aanmerking komen voor een vaste subsidie van 20.000 euro.

Subsidie update sectoranalyse

Ook wordt in april 2023 subsidie beschikbaar gesteld voor het maken van een update van een bestaande sectoranalyse. Samenwerkingsverbanden die al eerder in het jaar 2021 gebruik hebben gemaakt van MDIEU-subsidie voor een sectoranalyse komen in aanmerking voor een vaste subsidie van euro 10.000 om hun sectoranalyse te voorzien van een ‘update’ wanneer de bestaande analyse onvoldoende basis vormt voor een nog op te stellen activiteitenplan.

Meer informatie over het aanvragen van subsidie voor een sectoranalyse en een update van bestaande informatie is te vinden op de website van Uitvoering Van Beleid.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.