Moet het format voor de samenwerkingsovereenkomst gebruikt worden, of is een eigen format ook toegestaan?

Een eigen format is toegestaan, zolang deze voldoet aan de eisen van de subsidieregeling. De specifieke vereisten en de samenstelling van een samenwerkingsverband kunt u vinden in artikel 1 in relatie met artikel 7 van de regeling. Wanneer u het beschikbaar gestelde format gebruikt, weet u zeker dat u aan de eisen van de subsidieregeling voldoet.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.