Moet de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid afgesloten zijn, voordat een subsidieaanvraag voor MDIEU wordt ingediend?

Het is mogelijk dat op het moment van de indiening van de subsidieaanvraag MDIEU voor een activiteitenplan de projectperiodes van ESF 2014-2020 Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen en/of van ESF 2014-2020 voor regio’s en sectoren nog niet afgesloten zijn. Toch is het beter om voor de ingangsdatum van de projectperiode van de DI activiteiten in de MDIEU te kiezen voor een moment dat de projectperiode van DI activiteiten in de ESF subsidieregelingen is afgelopen. Hiermee beperkt u het risico op overlap in kosten en activiteiten in subsidies en het voorkomt veel vragen over uw uitvoering en verantwoording. Zie ook artikel 20, eerste lid, onderdeel c.

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.