Mag een O&O-fonds een hoofdaanvrager zijn?

Ja, een O&O-fonds mag hoofdaanvrager zijn, maar moet zijn aangewezen door een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste één werkgeversorganisatie en ten minste één werknemersorganisatie. Zie ook artikel 7 lid 4 van de regeling.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.