Mag bij het maken van de sectoranalyse ook gebruik worden gemaakt van een eigen format?

U kunt een eigen format gebruiken. Voor het opstellen van de sectoranalyse zelf is er op de website van Uitvoering van Beleid een model beschikbaar gesteld. Dit model is niet verplicht, maar hierin vindt u wel de specifieke verplichte onderdelen, zoals genoemd in artikel 9. Als u het format gebruikt, kunt ervan uitgaan dat u aan de eisen van de subsidieregeling voldoet.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.