Kunnen individuele ondernemingen ook subsidie aanvragen?

In de eerste aanvraagtijdvakken in 2021, 2022 konden alleen sectorale samenwerkingsverbanden een subsidie aanvragen. Met de MDIEU wordt beoogd zoveel mogelijk alle werkgevers binnen sectoren te bereiken.

Er is geregeld in de regeling (artikel 5 lid 4) dat er in 2023 ook een apart aanvraagtijdvak wordt opengesteld specifiek voor onder­nemingen, tenzij uit de evaluatie naar voren komt dat het bereik van de regeling via de samenwerkingsverbanden al voldoende is. Daarom is het bereik van de MDIEU in 2022 geëvalueerd en is besloten om in het najaar 2023 een apart tijdvak voor bedrijven te openen. Daarnaast wordt het drempelbedrag verlaagd, overigens met behoud van voldoende schaalgrootte. Zo kunnen niet alleen individuele bedrijven maar ook kleinere sectoren en branches gemakkelijker MDIEU-subsidie aanvragen.

Voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid subsidie voor bedrijven kunt u de webpagina Duurzame inzetbaarheid bedrijven raadplegen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.