Kunnen individuele ondernemingen ook subsidie aanvragen?

Individuele werkgevers kunnen op dit moment geen subsidie aanvragen. In de eerste aanvraagtijdvakken in 2021 en 2022 kunnen alleen samenwerkingsverbanden een subsidie aanvragen. Met de MDIEU wordt beoogd zoveel mogelijk alle werkgevers binnen sectoren te bereiken.

Er is geregeld in de regeling (artikel 5 lid 4) dat er in 2023 een apart aanvraagtijdvak wordt opengesteld specifiek voor onder­nemingen, tenzij uit de evaluatie naar voren komt dat het bereik van de regeling via de samenwerkingsverbanden al voldoende is. Daarom wordt het bereik van de MDIEU in de loop van 2022 na het tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen geëvalueerd. Dit gebeurt in overleg met sociale partners in de Stichting van de Arbeid.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.