Is een bestaand samenwerkingsverband geldig voor deze subsidieregeling?

Ja, maar er is een recente samenwerkingsovereenkomst vereist, opgemaakt en ondertekend voor de doelen van de MDIEU. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst kunt u vinden op de website van Uitvoering van Beleid.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.