Is een bestaand samenwerkingsverband geldig voor deze subsidieregeling?

Er is een recente samenwerkingsovereenkomst vereist, opgemaakt en ondertekend voor de doelen van de MDIEU. Een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst kunt u vinden door de link naar de pagina uitvoeren en verantwoorden te volgen.

Let op: de samenwerkingsovereenkomst die is opgesteld voor het aanvragen van een subsidie voor een sectoranalyse, is niet bruikbaar voor de aanvraag voor een subsidie voor een activiteitenplan. Bij de subsidieaanvraag voor een activiteitenanalyse moet een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden gevoegd. Het model voor deze overeenkomst vindt u door de link naar de pagina uitvoeren en verantwoorden te volgen.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.