Is bevoorschotting mogelijk?

Ja, het gaat hier om een vaste subsidie van 20.000 euro, dat gelijk op moment van subsidieverlening wordt uitbetaald. Het voorschot is dus standaard 100%.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.