Hoeveel subsidieaanvragen voor MDIEU mag een samenwerkingsverband indienen?

Per aanvraagtijdvak kan één subsidieaanvraag worden ingediend door een samenwerkingsverband. Het is niet toegestaan dat aanvragers in twee opeenvolgende aanvraagtijdvakken subsidieaanvragen voor activiteitenplannen indienen, tenzij het lopende project is afgerond voordat het nieuwe project start (artikel 16, vierde lid, van de regeling MDIEU).

Let op! Aan deze veel gestelde vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze vragen en antwoorden is deze wet- en regelgeving altijd leidend.