Hoe zeker kunnen aanvragers er van zijn dat ze het bedrag ook daadwerkelijk krijgen als ze aan de voorwaarden hebben voldaan?

In april 2023 kunnen op grond van de MDIEU voor de vierde maal subsidieaanvragen worden ingediend voor het opstellen van sectoranalyses. Daarbij gaat het om sectoren die hiervoor niet eerder een subsidie van 20.000 euro hebben ontvangen.

Daarnaast kan in april 2023 ook een vaste subsidie (10.000 euro) worden aangevraagd voor het opstellen van een ‘update’ van een reeds eerder in het jaar 2021 met behulp van MDIEU subsidie opgestelde sectoranalyse. Voor deze updates is ook een samenwerkingsverband vereist met een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Er gelden vergelijkbare procedures voor het aanvragen van de subsidie voor sectoranalyses als voor de updates.

Als de aanvraag volledig is, wordt binnen 6 weken beslist in de vorm van een beschikking. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De aanvragen worden getoetst op volledigheid en het voldoen aan de vereisten rondom het samenwerkingsverband (zie de artikelen 1 en 7 van de regeling MDIEU). Daarbij wordt gekeken of er ten minste één werkgeversorganisatie en ten minste één werknemersorganisatie is en een aangewezen hoofdaanvrager. Dit alles moet zijn vastgelegd in een recente samenwerkingsovereenkomst die is meegestuurd.

Let op! Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze Q&A’s is deze wet- en regelgeving altijd leidend.