Aanvragen

Op deze pagina leest u hoe u de aanvraag voor de subsidie voor de sectoranalyse kunt indienen en hoe het proces daarna verloopt.

1. Registreren en aanvragen via het subsidieportaal

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren als aanvrager voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. U wordt geadviseerd dit vroegtijdig te doen. Dit kan vanaf 21 januari 2021.

Heeft u nog geen account op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid? Dan maakt u eerst een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal zult u binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien dat u als aanvrager bent geregistreerd.

Let op: een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen op en verstuur de nieuwe registratie. Na de registratie op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een subsidieaanvraag indienen. Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.
 

2. Aanvragen

De vaste subsidie voor het opstellen van een sectoranalyse bedraagt 20.000 euro en kan worden aangevraagd door de hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband binnen een sector, zoals bedoeld in de MDIEU. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden deze staan vermeld in artikel 9 van de regeling .

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van maandag 1 februari 2021, 9:00 uur tot en met vrijdag 26 februari 2021, 17:00 uur. Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.


3. Beoordeling

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, krijgt de aanvrager 3 weken de tijd om de aanvraag aan te vullen. Als de aanvraag volledig en juist is gedaan, ontvangt de aanvrager uiterlijk binnen 6 weken een beslissing op de aanvraag. De vaste subsidie van €20.000 wordt dan in één keer uitbetaald.

4. Het indienen van het verzoek tot vaststelling

De projectperiode voor het opstellen van een sectoranalyse duurt maximaal 12 weken. Binnen 12 weken na de beslissing op de aanvraag en de uitbetaling van de vaste subsidie van €20.000, dient het samenwerkingsverband de sectoranalyse te hebben opgesteld. De hoofdaanvrager krijgt na de 12 weken-termijn een bericht met het verzoek om de sectoranalyse binnen 4 weken daarna aan te bieden aan Uitvoering van Beleid. Dit heet formeel een verzoek tot vaststelling en gebeurt op eenzelfde wijze als het indienen van de aanvraag, namelijk door een beschikbaar gesteld formulier op het Subsidieportaal in te vullen. De resultaten van de uitgevoerde sectoranalyse kunt u bij dit formulier voegen als bijlage. Onder ‘Uitvoeren en verantwoorden ’ vindt u een format voor de sectoranalyse.

Het indienen van het verzoek tot vaststelling is de laatste stap in het subsidieproces. Mocht Uitvoering Van Beleid in de 4 weken na de projectperiode van 12 weken geen verzoek tot vaststelling hebben ontvangen, dan bestaat de mogelijkheid de subsidieverlening in zijn geheel in te trekken. Het reeds uitbetaalde bedrag van €20.000 wordt dan bij de hoofdaanvrager teruggevorderd.

5. Subsidieplafond

Voor de sectoranalyses is een subsidiebudget beschikbaar. Als het uitgekeerde subsidiebedrag het beschikbare subsidiebudget  van €2.000.000 heeft overschreden, vindt geen subsidietoekenning meer plaats.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.