Overzicht aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project duurt maximaal 60 maanden. Indien u aanvraagt voor Actie Hb duurt uw project maximaal 43 maanden. Voor Actie Hc en Actie Hd duurt uw project maximaal 48 maanden.

Kostensoorten die voor subsidie in aanmerking komen zijn: kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland; materieel; onroerend goed; overige externe kosten.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De ISF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. De periode waarin kosten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2023. Er is € 70.043.326 beschikbaar voor ISF. Dit is onderverdeeld in een budget van € 34.119.543 voor Buitengrenzen/Visa en € 35.923.783 voor ISF Politie.
Voor actie D, E, F, Hb, Hc en Hd is het momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen.
Voor actie G en H is het aanvraagtijdvak geopend tot en met 31 december 2018 17.00 uur.