Uitvoeren en verantwoorden

ESF-subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Aanvraag

Volg de link om de bijlagen te openen die nodig zijn bij het indienen van een aanvraag.

Projectadministratie

Volg de link om alle documenten die nodig kunnen zijn voor het uitvoeren van de ESF-projectadministratie te bekijken.

Einddeclaratie PM

Let op: onderstaande bijlagen volgen z.s.m

Einddeclaratie VSO/Pro (ESF+ 2021-2027)

6101-A Bijlage financieel

6101-B Bijlage activiteiten en realisatie

6101-C Bijlage deelnemende scholen

6101-D Bijlage betekenisvolle wijzigingen

6101-E Bijlage gelijke kansen non discriminatie