Uitvoeren en verantwoorden

ESF-subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Aanvraag

Schooljaren 2023-2024 en 2024-2025

1100-A Bijlage activiteiten en begroting schooljaar 2023-2025

1100-B Bijlage afspraken projectadministratie

1100-C Bijlage deelnemende scholen

Projectadministratie

Schooljaren 2023-2024 en 2024-2025

Checklist ESF-projectadministratie vso en pro met SCO

Format getekende activiteiten- en vakkenlijst

Format verklaring schoolleiding achteraf

Toelichting verantwoording vso en pro met SCO

Rekentool berekening 9 maanden onderwijs

QA vso pro met simplified cost option

Format deelnemersbestand vso pro

BSN rapportage

Toelichting instructie

Instructie BSN

BSN format

Einddeclaratie PM

Let op: onderstaande bijlagen volgen z.s.m

Schooljaar 2022-2023

Einddeclaratie VSO/Pro (ESF+ 2021-2027)

6101-A Bijlage financieel schooljaar 2022-2023

6101-B Bijlage activiteiten en realisatie

6101-C Bijlage deelnemende scholen

6101-D Bijlage betekenisvolle wijzigingen

6101-E Bijlage gelijke kansen non-discriminatie

Schooljaren 2023-2024 en 2024-2025

Einddeclaratie VSO/Pro (ESF+ 2021-2027)

6101-A Bijlage financieel schooljaar 2023-2024

6101-A Bijlage financieel schooljaar 2024-2025

6101-B Bijlage activiteiten en realisatie

6101-C Bijlage deelnemende scholen

6101-D Bijlage betekenisvolle wijzigingen

6101-E Bijlage gelijke kansen non discriminatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie