Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op de subsidie VSO/Pro (ESF+ 2021-2027).

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF+-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling.

Europese verordeningen over het ESF+

De ESF+-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen, waaronder Verordening (EU) Nr. 2021/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021.