Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 te raadplegen.

Doelgroep

Projecten dienen te zijn gericht zijn op arbeidsinpassing van de volgende doelgroep:

  • Leerlingen die in een schooljaar (minimaal 9 maanden) ingeschreven staan bij een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs.

Centrumgemeenten kunnen voor hun arbeidsmarktregio een projectaanvraag indienen. Een aanvraag moet betrekking hebben op VSO/Pro-leerlingen.