Overzicht aanvraagcriteria

Op deze pagina is een samenvatting opgenomen van de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Voor de precieze vereisten dient u de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 te raadplegen.

Doelgroep

Projecten dienen te zijn gericht zijn op arbeidsinpassing van de volgende doelgroep:

  • Leerlingen die in een schooljaar (minimaal 9 maanden) ingeschreven staan bij een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs of Praktijkonderwijs.

Centrumgemeenten kunnen voor hun arbeidsmarktregio een projectaanvraag indienen. Een aanvraag moet betrekking hebben op VSO/Pro-leerlingen.

Aanvraagtijdvak

Aanvragen voor het eerste tijdvak dienen te worden ingediend tussen 16 mei 2022, 9:00 uur en 1 juli 2022, 17:00 uur. Het project duurt voor het eerste tijdvak 12 maanden (schooljaar 2022-2023).