Aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s.

Aanvraagcriteria (ESF+ 2021-2027)

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Volg de link naar de betreffende pagina om de aanvraagprocedure te starten.

Subsidie-aanvragen (ESF+ 2021-2027)

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren voor de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 VSO/Pro via ons E-portaal. Heeft u dat nog niet eerder gedaan, dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Na registratie op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.
Let op: Een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’ indienen. Volg hier vervolgens de aanwijzingen en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens en een korte beschrijving van het project in.

Deadlines en doorlooptijd

1. Aanvragen.

Tijdvak 1

De regioaanvraag voor VSO/Pro voor het schooljaar 2022-2023 moet worden ingediend tussen 16 mei 2022, 9:00 uur en 1 juli 2022, 17:00 uur. Dit tijdvak is inmiddels gesloten. Voor dit tijdvak kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Tijdvak 2

De regioaanvraag voor VSO/Pro voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 moet worden ingediend tussen 1 mei 2023, 9:00 uur en 30 juni 2023, 17:00 uur.

2. Beoordeling 

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is en aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Voldoet de aanvraag niet aan alle gestelde voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact op met de aanvrager. Uitvoering Van Beleid neemt binnen achttien weken een beslissing over uw aanvraag.

3. Einddeclaratie

Binnen dertien weken na afloop van het project dient u de einddeclaratie voor het project indienen bij Uitvoering Van Beleid. U dient hierbij tevens het burgerservicenummer van de deelnemers aan het project te verstrekken. Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via Mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl.

4. Controle en vaststellingsbeschikking

Na de indiening van de einddeclaratie vindt een voorschotbeschikking en een eindcontrole plaats. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole door de Audit Autoriteit (AA). Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.

Op de pagina Uitvoeren en verantwoorden vindt u de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.