Overzicht aanvraagcriteria

Subsidie voor voedselhulp kan worden aangevraagd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

De selectiecriteria zijn opgenomen in deze regeling en zijn onder anderen gericht op het bereiken van de doelgroep, de kwaliteit van het projectplan, zowel op het gebied van het verstrekken van materiele steun, als op het gebied van het bieden van begeleidende maatregelen en de gezondheid en evenwichtigheid van de materiële steun.

De voorstellen worden beoordeeld op de volgende selectiecriteria, zoals opgenomen in de regeling:

  • Kwaliteit en verwachte effectiviteit van de aanpak van voedselhulp en materiële basishulp, waarbij in ieder geval in acht worden genomen het landelijk bereik van de doelgroep, waaronder kinderen, en het betrekken van de doelgroep bij de invulling van materiële hulp;
  • Kwaliteit en verwachte effectiviteit van de aanpak van begeleidende maatregelen waaronder in ieder geval de wijze waarop maatregelen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de sociale inclusie van de deelnemers;
  • De eerbiediging van de waardigheid en niet-stigmatisering van de doelgroep waarbij in ieder geval in acht wordt genomen de mate waarin iemand zich als behoeftig moet presenteren, waaronder het voorkomen van legitimatie door de doelgroep om in aanmerking te komen voor de hulp;
  • De gezondheid van het voedsel en de evenwichtigheid van het voedselpakket, de evenwichtigheid van de materiële basishulp en de wijze waarop rekening wordt gehouden met zo min mogelijk milieubelastende productie en distributie.