Uitvoeren en verantwoorden

ESF-subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie.

Aanvraag

1100-A Bijlage activiteiten en begroting

1100-B Bijlage afspraken projectadministratie

1100-C Bijlage externe uitvoerders

1100-D Bijlage samenwerkende gemeenten

Projectadministratie

Checklist ESF+ Projectadministratie

Format ESF+ Deelnemersbestand

Rekensheet caseloadverantwoording VCV

Sjabloon addendum bij een arbeidsovereenkomst

Sjabloon urenregistratie

Sjabloon aanwezigheidsregistratie

Einddeclaratie PM

Einddeclaratie AMR (ESF+ 2021-2027)

6101-A Bijlage financieel

6101-B Bijlage activiteiten en realisatie

6101-C Bijlage samenwerkende gemeenten

6101-D Bijlage betekenisvolle wijzigingen

6101-E Bijlage gelijke kansen non discriminatie