ESF Actie A: extra geld gemeenten voor re-integratie langdurig werklozen

Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen om mensen met een grote afstand tot werk betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een subsidiebudget van € 50 miljoen beschikbaar.

ESF Actie A is bedoeld voor de re-integratie van specifieke doelgroepen, zoals 55 plussers, niet uitkeringsgerechtigden en arbeidsbelemmerden.

Subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012, 09:00 uur tot en met 31 december 2013, 17:00 uur.

Aanvragen worden in behandeling genomen tot het subsidieplafond van € 50 miljoen is bereikt. Hierbij zijn datum en tijd van ontvangst van de aanvraag bepalend.

Voor nieuwe (en bestaande) aanvragers zal begin april een inloopspreekuur bij het Agentschap SZW worden gehouden.

Hoewel het hier niet gaat om een vervolg van ESF Actie Jeugd, kunnen jongeren die niet meer leerplichtig zijn, werkloos zijn en geen uitkering ontvangen (omdat zij bijvoorbeeld nog thuis wonen), deelnemen aan projecten binnen dit nieuwe aanvraagtijdvak voor ESF Actie A.

Een tweede tijdvak voor ESF Actie A wordt in augustus 2012 geopend voor UWV. Deze subsidie is bedoeld voor de re-integratie van arbeidsbelemmerden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en wajongeren.

De nieuwe tijdvakken voor ESF Actie A worden deze keer niet opengesteld voor O&O fondsen.