CBS-factsheet 'ESF in Nederland'

In de factsheet 'ESF in Nederland' worden de eerste gegevens en resultaten gepresenteerd van de in het kader van het ESF-thema 'Actieve Inclusie'  gesubsidieerde arbeidsmarktprojecten in de periode 2014-2015. Deze factsheet is opgesteld door het CBS.