Categoriseringstabel AMIF en ISF

Voor de programmaperiode 2014-2020 is als onderdeel van het beheer- en controlesysteem een uniforme registratie en codering van bevindingen wenselijk. Een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een tijdige signalering van systematische tekortkomingen en tijdig te kunnen anticiperen.

Hiertoe is een tabel met bevindingen, coderingen en correctiepercentages opgesteld welke als richtlijn dient bij de uitvoering van en controle op AMIF en ISF projecten. Deze tabel is mede tot stand gekomen op basis van het richtsnoer van de Europese Commissie inzake correcties bij aanbestedingen[C(2019) 3452 van 14 mei 2019], notitie AMIF-ISF/2017/10 en artikel 3b van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/378. Waar nodig is deze aangepast en aangevuld op basis van nationale standpunten en inzichten uit jurisprudentie. In beginsel zullen bij geconstateerde gebreken de aangegeven kortingen worden toepast.