Voorbeeldcase duurzame inzetbaarheid Zeeuws Museum

In tijden dat de markt van het Zeeuws Museum sterk verandert, is de kwaliteit van haar medewerkers van doorslaggevend belang om onderscheidend te blijven. Vooralsnog is dit ook de reden waarom het goed gaat met het museum. Echter, zowel managementteam als medewerkers zijn er samen van overtuigd dat de manier van werken moet veranderen om dit te borgen voor de toekomst.

Daarom is in samenspraak met de medewerkers besloten om de organisatie opnieuw in te richten met behulp van de ESF-subsidie. Met het programma ‘Met trots vooruit’ bekijkt het Zeeuws Museum nadrukkelijk de mogelijkheden om medewerkers verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Onder andere door de introductie van zelfsturende teams wordt hierop ingespeeld.

Zeeuws Museum
Beeld: Zeeuws Museum. Foto: Anda van Riet